[ romana ] [ engleza ] [ germana ]

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională


„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”S.C. ALLSTAR PROD S.R.L , este beneficiara proiectului “INTEGRAREA FLUXURILOR INFORMAȚIONALE ÎN CADRUL S.C. ALLSTAR PROD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA UNUI SISTEM INFORMATIC DE GESTIONARE A RESURSELOR ÎNTREPRINDERII”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Cod SMIS 46052, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională Informaţională în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei , în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul proiectului îl reprezintă creşterea productivităţii S.C. ALLSTAR PROD S.R.L.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 12 luni.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Mureșan-Florea Mircea
Funcţie: Administrator
Tel./ fax: 0265252526, e-mail: lucia.muresan@mbo.ro.

Consultant: Asociaţia pentru Dezvoltare Economică Locală Bacău
www.adelbacau.ro, e-mail: adel(at)adelbacau(punct)ro, tel./fax: 0234542436